สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

รวมบทความเกี่ยวกับ สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

ชีวประวัติ: ผดุงครรภ์นิเวศวิทยา

ชีวประวัติ: ผดุงครรภ์นิเวศวิทยา

John Whitfield กล่าวถึง Evelyn Hutchinson  ผู้ซึ่งเปลี่ยนประวัติศาสตร์ธรรมชาติให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ รากฐานมักจะถูกซ่อนไว้ เช่นเดียวกับนักนิเวศวิทยา Evelyn Hutchinson ไม่ค่อยมีใครรู้จักนอกสาขา ความคิดของเขากำหนดระเบียบวินัยทางนิเวศวิทยาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในชีวประวัติที่ละเอียดถี่ถ้วนของเธอ นักนิเวศวิทยาและนักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ Nancy...

Continue reading...