เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนวันรับปริญญาบัตร หนีไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนวันรับปริญญาบัตร หนีไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’

ไวรัสโคโรน่า เลื่อนรับปริญญา- วันที่ 2 มี.ค.63 มหาวิทยาลัย เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ แม่โจ้ออกแถลงการณ์ เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ความว่า เนื่องด้วยขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อ และจะเข้าสู่ในระยะที่ 3 เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้างและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัย ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) 

ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน ทั้งนี้ ได้นําความกราบทูล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทราบฝ่าพระบาทแล้วและทรงมีพระอนุญาตให้เลื่อนออกไปก่อน พร้อมนี้พระราชทาน ความห่วงใยมายังบัณฑิต ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้รักษาสุขภาพและร่วมกันฝ่าฟันวิกฤต ในครั้งนี้ ถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มหาวิทยาลัยจะขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จมา พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเร็วที่สุด

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะชี้แจงรายละเอียดแก่บัณฑิต ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อนุทิน แจกหน้ากากอนามัย 1.4 ล้านชิ้น บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบหน้ากากอนามัย 1,400,000 ชิ้น บรรเทาความเดือดร้อน โดยแจกให้กับประชาชนฟรีคนละ 3 ชิ้น ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 รวม 200,000 ชิ้น มีจุดบริการที่กรมต่าง ๆ จำนวน 9 กรม ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนไม่ต้องคิวรอนาน ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอีก 1,200,000 ชิ้น จะนำไปแจกให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ โดยมอบให้ 12 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 100,000 ชิ้น

“การแจกหน้ากากอนามัยจำนวนนี้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงนี้ และขอให้ที่ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ สำหรับผู้ที่ไม่ป่วยใส่เมื่อจะออกไปในที่ชุมชน” นายอนุทินกล่าว

อนุทิน แจกหน้ากากอนามัย 1.4 ล้านชิ้น บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน | ข่าวโดย Thaiger

นอกจากนี้ ได้ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งให้โรงพยาบาลในสังกัด จำนวน 500,000 ชิ้นภายในสัปดาห์นี้ ส่วนหน้ากากอนามัยที่องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายให้แก่ประชาชนวันละ 10,000 ชิ้น เป็นจำนวนที่เกินจากการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกเร่งรัดเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน วันนี้ (2 มี.ค.63) เวลา 09.15 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝน ปี 2563 ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ 10 หน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วน การลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการด้านน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกเรื่องการใช้น้ำ ภายใต้แนวคิดวันน้ำโลกประจำปี 2563 “น้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นต้น

นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายโดยกล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ มี 2 เรื่องสำคัญ คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการหาวิธีเก็บกักน้ำ การกระจายน้ำ และการจูงน้ำไว้ใช้ในยามปกติและในฤดูแล้ง และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหลายด้านทำให้น้ำที่อยู่มีปริมาณน้อยมาก แม้บางพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อีกหลายพื้นที่ที่มีปัญหาและไม่ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องขับเคลื่อนทุกอย่างให้ได้ โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แถลงการณ์ให้ประชาชนทราบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบไปแล้ว วันนี้ ขอย้ำความเข้าใจอีกครั้ง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงห่วงใยพสกนิกรที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นอย่างมาก รับสั่งให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งน้อมรับใส่เกล้าฯ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้รับสั่งให้จิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง