ความสามารถเหนือความพิการในเซนต์ลูเซีย

ความสามารถเหนือความพิการในเซนต์ลูเซีย

การขาดตัวเลือกและขั้นตอนการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรวมเด็กที่มีความพิการได้นำไปสู่ความอ่อนแอเรื้อรังในการให้บริการและโปรแกรมการเล่นกีฬาและการฟื้นฟูสมรรถภาพในแคริบเบียนตะวันออก

มูลนิธิ Sacred Sports Foundation (SSF) 

ซึ่งตั้งอยู่ในเซนต์ลูเซียเป็นผู้สนับสนุนกีฬาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ทุพพลภาพมาอย่างยาวนาน ซึ่งยังคงต้องเผชิญกับการตีตรา การปลดอำนาจ การกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้

SSF เป็นหนึ่งในกีฬาไม่กี่ประเภทสำหรับการพัฒนา NGO ที่จดทะเบียนในทะเลแคริบเบียน โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมของเรามีอิสระที่จะเข้าร่วม และโดยปกติเราพยายามที่จะกำหนดเป้าหมายไปยังชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุดในเซนต์ลูเซียและแคริบเบียน เรามุ่งเน้นที่ SDG ที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เช่นเดียวกับพลศึกษา และบทเรียนชีวิตที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนที่เราให้บริการ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SSF ได้ร่วมมือกับรัฐบาลเซนต์ลูเซียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น พันธมิตรระหว่างประเทศ ได้แก่ FIFA Foundation, UEFA Foundation for Children, streetfootballworld, Stoke City Community Trust, Premier League, English Amputee Football Association, Special Olympics, PFA, Laureus Sport for Good, LMA, Peace and Sport, Digicel และล่าสุด Maria Holder อนุสรณ์ความไว้วางใจ

ขอบเขตของความร่วมมือได้รวมถึงการรวมครูโรงเรียนพิเศษเข้าในโครงการฝึกอบรม การวางแผนและการประสานงานของกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพและนันทนาการสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้เราดำเนินโครงการได้ ที่ยังคงสร้างผลกระทบในระยะยาวและผลลัพธ์ในเชิงบวกสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

“ปีนี้จะเป็นปีที่ 11 ที่เราได้เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล” 

โนวา อเล็กซานเดอร์ กรรมการบริหาร SSF กล่าว แม้ว่ากิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาสำหรับเด็กพิการจะไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ศักยภาพเต็มเปี่ยมในฐานะวิธีการที่มีประสิทธิภาพในต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการรวมตัวและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับคนพิการยังคงมีทางยาวไป”

ต้นทุนทางสังคมของการกีดกันและการเลือกปฏิบัตินี้มีมหาศาลในแง่ของการสูญเสียโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีสำหรับคนพิการและครอบครัวของพวกเขา ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงการสูญเสียศักยภาพของสังคมที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่บุคคลเหล่านี้อาจทำภายใต้สถานการณ์ที่เท่าเทียมกันและครอบคลุมมากขึ้น

SSF เป็นศูนย์ฝึกอบรม Active IQ ที่ได้รับการรับรองระดับสากล “ด้วยกิจกรรมการปรับตัวที่หลากหลาย รวมถึงพลศึกษา การฟื้นฟูชุมชนและการปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม การกระทำของเราได้นำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตเด็กและคนหนุ่มสาวที่มีความทุพพลภาพและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม เราได้รวมมาตรการต่างๆ เช่น การทำให้โค้ช ที่ปรึกษา และอาสาสมัครของเราดำเนินการฝึกอบรมพลศึกษาและการรับรองการปกป้องเด็ก ก่อนที่จะทำงานกับผู้ทุพพลภาพ” โนวากล่าวต่อผลลัพธ์ที่เป็นบวกของโครงการของ SSF สุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายที่มีโครงสร้างเพิ่มความตระหนักรู้ในโปรแกรมกีฬาสำหรับผู้ทุพพลภาพ

เพิ่มความเข้าใจในการฝึกสอนที่ดีที่สุด

ปรับปรุงทักษะการสื่อสารและระหว่างบุคลากรของเยาวชนเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การคุ้มครองเด็ก และการปกป้องในหมู่ผู้เข้าร่วม ครู ผู้ฝึกสอน และพี่เลี้ยงการสนับสนุนที่นำโดยเยาวชนที่ส่งเสริมความหลากหลาย การรวม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงสำหรับคนพิการมากขึ้นเป็นความสำเร็จที่สำคัญความท้าทายเพื่อให้มีประสิทธิผล SSF ภาคภูมิใจในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ความพร้อมใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้งานยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่มีความท้าทายทางร่างกายและ/หรือจิตใจ กิจกรรมของโปรแกรมจึงได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความพิการที่หลากหลายดังกล่าว SSF เชื่อว่ากายภาพบำบัดและการสนับสนุนด้านจิตสังคมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้รับผลประโยชน์และที่ปรึกษาเยาวชนในวงกว้าง การเพิ่มบริการดังกล่าวในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเป็นการเพิ่มเติมที่ดีและเป็นสิ่งที่ SSF หวังว่าจะเพิ่มในอนาคต โชคดีที่ความยืดหยุ่นและความช่วยเหลือจากพันธมิตรในพื้นที่ทำให้กำหนดการของเราหยุดชะงักเพียงเล็กน้อย แต่ปัญหาในระยะยาวยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล